Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Phía sau lớp cảnh phục: Chapter 13

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-0 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-1 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-2 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-3 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-4 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-5 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-6 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-7 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-8 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-9 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-10 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-11 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-12 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-13 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-14 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-15 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-16 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-17 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-18 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-19 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-20 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-21 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-22 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-23 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-24 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-25 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-26 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-27 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-28 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-29 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-30 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-31 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-32 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-33 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-34 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-35 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-36 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-37 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-38 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-39 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-40 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-41 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-42 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-43 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-44 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-45 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-46 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-47 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-48 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-49 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-50 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-51 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-52 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-53 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-54 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-55 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-56 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-57 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-58 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-59 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-60 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-61 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-62 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-63 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-64 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-65 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-66 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-67 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-68 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-69 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-70 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-71 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-72 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-73 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-74 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-75 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-76 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-77 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-78 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-79 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-80 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-81 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-82 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-83 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-84 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-85 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-86 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-87 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-88 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-89 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-90 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-91 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-92 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-93 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-94 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-95 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-96 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-97 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-98 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-99 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-100 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-101 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-102 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-103 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-104 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-105 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-106 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-107 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-108 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-109 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-110 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-111 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-112 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-113 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-114 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-115 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-116 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-117 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-118 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-119 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-120 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-121 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-122 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-123 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-124 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-125 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-126 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-127 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-128 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-129 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-130 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-131 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-132 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-133 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-134 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-135 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-136 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-137 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-138 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-139 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-140 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-141 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-142 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-143 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-144 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-145 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-146 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-147 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-148 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-149 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-150 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-151 Phía sau lớp cảnh phục-Chapter 13-152
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  ロイ

  Chapter 3 H 2023/06/10 12:59
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  2023/06/06 13:01
  NẾU NHƯ BẠN ĐỌC ĐC CMT NÀY: Thì ba mẹ bạn sẽ không sao cả.Gia đình bạn sẽ gặp đc nhiều điều may mắn,gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc. Hãy lan tỏa điều này đến 5 bộ truyện tiếp theo đến cho những ngkhac, thì may mắn này sẽ trở thành hiện thực và giải bỏ những cái cmt của những đứa trù Trả lời
  • Thu Nguyen

   2023/06/07 12:41
   @ cảm ơn nhé đọc cmt của mấy đứa trù cứ làm mình sợ hôngTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Katsura Chizuru

  Chapter 1 2023/05/17 01:46
  Bạn đọc đc cái này bn sẽ chả làm sao cả và bme bn sẽ sống lâu 100 tuổi , may mắn sẽ đến với bạn . Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thân Nguyễn

  Chapter 5 2023/05/23 22:02
  Trâm Anh Pham2023/05/21 20:46 Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Én

  2023/05/24 01:32
  Mẹ mấy đứa suốt ngày chia sẻ cái "bố mẹ bạn sẽ ch trong vòng trong 5 năm, r để hoá giải các thứ" r chia sẻ cái đấy đc j hoá giải cho bố mẹ cm ak , cm hoá giải xong hết r là cs chắc 5 năm sau bố mẹ cm k bị gì k, . Mẹ đã trù r còn Sr , mik cx sợ cơ đọc xong ngứa dái đoé chịu đc. Vào đọc truyện vui vẻ cứ có vào coi phim bùn của cm đâu. Mẹ lớn r cs phải mấy đứa trẻ ranh đâu ,mà mấy đứa trẻ ranh cũng khôn hơn cm thấy thì lè ra , cm cứ đâm đầu vào chia sẻ. Nói đứa nào đứa nấy tự nhột . Nếu bn vào đây đề giải trí mà vô tình nhìn thấy mấy dòng trù của bọn ngứa lỗ đít kia hãy chia sẻ đến khác truyện khác cho mấy bọn nhót đọc được để IQ đc khai sáng ra. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Trâm Anh Pham

  2023/05/21 20:46
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Quỷ Tà Răm

  2023/05/19 00:07
  bộ này np chủ yếu là thịt và siêu mlem ạ 🤤 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Quân An

  Chapter 3 H 2023/05/14 04:59
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
  • bupbebietdich

   2023/06/09 20:16
   @Quân An Dm bản thân đ.é o hiểu cảm giác m.ất người thân là thế nào à?M s.ợ thì ngkh không s.ợ chắc?M chẳng khác đéo nào mấy thằ.ng lo.n sống như c.c chỉ biết nói mấy lời độ.ng vậ.t còn ngại nghe cả,nếu bản thân thấy s.ợ thì đi lên chùa hay đi thầy mà xin mà hỏi, m sợ nên m khiến người khác hứng chịu sự nguyền rủa của mày à? Ai cũng sợ nhưng k.ẻ vô tri vô thức,vô ý vô tứ mới chọn cái cách ngu yền r ủa gián tiếp và b.ạo biện với lý do thố.i n át đó thôiTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Độc thân cẩu

  Chapter 9 H+ 2023/05/08 21:12
  tiền bối đầu truyện đâu, bị cướp công xong lặn luôn à Trả lời
  • Độc thân cẩu

   2023/05/08 21:18
   đọc lại hóa ra ai chịch với bot cũng bị bắt hết à hô hô hô hay thể chết hấp dẫn tội phạmTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 1 2023/05/08 20:11
  gì mà mlem quá dzạ, dzú đích căng mẩy múp rụp + cây chúc chích 20 cen nữa, ngon dzậy emoemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  BOSS_ CBs

  2023/05/03 16:38
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Mạc Mạc

  Chapter 8 H+ 2023/04/29 17:46
  ơ kìa.... sao hết ngang zữ zị :)???? Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 8 H+ 2023/04/20 22:52
  hết nhanh v: Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 7 H 2023/04/17 22:38
  emo Trả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars